úterý 4. listopadu 2014

Podstatou člověka je pravda.
Pokud se člověk vzdá pravdy,
vzdává se sám sebe.
Není tu řeč o lhaní,
nýbrž o jednání proti
vlastnímu přesvědčení.

Pravé přátelství je rostlinka,
která roste pomalu,
musí podstoupit a vydržet
mnohé nepřízně osudu,
než si zaslouží své jméno.
Mnoho zmůže síla duše,
mnoho víra, mnoho naděje,
ale všechno zmůže
jedině láska.