neděle 17. května 2015

V životě se dočkáme
odměny podle toho,
jak ohleduplní budeme
k ostatním lidem.
Když miluješ málo,
ublížíš tomu druhému,
Když miluješ moc,
ublížíš sobě,
Když milujete oba
stejně a upřímně,
je to moc krásné na to,
aby to byla pravda…
Skoč a skočím za Tebou.
Jdi a půjdu s Tebou.
Mlč a budu mlčet.
Směj se a budu se smát.
Plakej a budu plakat.
Miluj a budu milovat.
Nemiluj, ale přesto Tě
milovat nepřestanu!