neděle 26. srpna 2012


Není hrdina ten,
kdo bojoval a zvítězil,
ale ten, kdo miloval,
zrazen byl a odpustil…

pátek 10. srpna 2012


Život je píseň- zpívej ji.
Život je hra – hraj ji.
Život je boj – přijmi jej.
Život je sen – uskutečni ho.
Život je oběť – nabídni ji.
Život je láska – užívej si ji.