čtvrtek 9. září 2010

Nic není nejbolestivějšího,

než poznání, že on pro

tebe znamená vše,

...a ty pro něj nic.


Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Jsme dva –

dva na všechno,

na lásku, na život,

na boj, bolest a

na hodiny štěstí.

Dva na výhry i prohry,

na život i na smrt – dva.

Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Každý člověk potřebuje

vidět sám sebe

v zrcadle druhých lidí.

A oči přítele jsou tím

nejlepším zrcadlem,

jaké může člověk mít.

Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Lidé mají jedny ústa,

ale dvě uši.

Někdo asi chtěl,

abychom dvakrát

více poslouchali,

než mluvili.

Někdo může namítnout,

že je to proto,

že poslouchání je dvakrát

těžší, než mluvení.


Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Lidé jsou ochotni učinit

daleko více pro to,


aby se vyvarovali věcí,


kterých se bojí, 


než aby získali to,


po čem touží.


Více citátů na www.fototuristika.cz:


http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Stokrát pocítíš křivdu,

která ti způsobí bolest.

Stokrát máš pocit,

že nejraději by si v tom

světě nebyl.

Stokrát však bolest přebolí.

A proto buď rád,

že můžeš milovat, smát se,

radovat se, plakat,

no prostě, že můžeš žít

se vším všudy

co život přináší.Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Láska je jako

sněhová vločka,

když už si myslíš,

že ji pevně držíš,

ROZTAJE!

Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Neplač, protože to

skončilo.


Buď rád, že se to


vůbec stalo.Více citátů na www.fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Láska je prales,

do kterého když

někdo vstoupí,

je okouzlen a nenajde

cestu zpět.


Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
My lidé máme dvě ruce.

Jednu, aby jsme stiskli

dlaň těm,

s kterými jdeme

a druhou, aby jsme

zvedali ty,

kteří padají...

Více citátů na www.fototuristika.cz:
http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty

pondělí 6. září 2010

Život je jako divadelní hra.

Nezáleží na tom,


jak dlouhé představení 


bylo,ale jak dobře


se zahrálo...

Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Člověčenství není stav,

v němž přicházíme na svět.


Je to důstojnost,kterou je třeba získat.


Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Jsem krutý i něžný, 

ale jsem život.


Pláčeš? Ale i v slze je síla.


Tak jdi a žij!

Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Odsuzuji-li chyby 

svých přátel,


to ještě neznamená,


že bych je měl 


přestat mít rád.

Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Starej se o sebe

a možná přežiješ.


Starej se o druhé


a budeš skutečně žít.


Nestarej se o nic


a o nikoho


a zemřeš dřív,


než si vůbec uvědomíš,


že jsi kdy žila.Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Lidé jsou ochotni učinit

daleko více pro to,


aby se vyvarovali věcí,


kterých se bojí, 


než aby získali to,


po čem touží.Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Až jednou půjdeš 

přes most,


který dělí dětství 


od dospělosti,


Nespěchej!


Podívej se na řeku 


jménem život,


která pod tebou točí


své víry.


Posečkej!


Vždyť touto cestou


jdeš naposled! 

Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Dobrý přítel tě

vytáhne z vězení,


ale nejlepší si s tebou


sedne do cely a řekne:


To jsme to ale pěkně


podělali, co?Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty
Daruješ-li člověku rybu,

nakrmíš ho na den.


Naučíš-li ho lovit,


dáš mu potravu


pro celý život.Více citátů na fototuristika.cz:


http://www.fototuristika.cz/index.php?
section=citaty

Chraň si své srdce

do poslední chvíle,

jelikož až jej otevřeš,

neexistuje cesty zpět...

A spálíš-li se, nic už

nebude jako dřív.
Více citátů na fototuristika.cz:

http://www.fototuristika.cz/index.php?section=citaty