neděle 14. června 2015

Pravda je, že…
Schováváme se, protože chceme,
aby nás někdo našel.
Utíkáme pryč, protože chceme,
aby nás někdo vzal za ruku
a přivedl nás zpět.
Necháváme si lámat srdce,
abychom viděli, jestli se
najde někdo, kdo ty střepy
z našeho srdce vezme a
slepí je zpět dohromady…
Umírají lidé, mě to nevadí.
Padají města, každý křičí,
ale já se neohlížím.
Když ovšem odchází někdo,
koho mám hrozně rád,
tak pro mě umřeli všichni,
i já…