pondělí 6. července 2015

V lásce žádná pravidla neplatí.
Můžeme sice studovat
příručky, snažit se
ovládnout své city,
mít strategie chování,
alek čemu to všechno?
Nakonec rozhodne srdce
a nám nezbyde nic jiného,
než jej poslechnout.
Když mi bylo pět,
vždy jsem se chtěl
dotknout hvězdy.
Když mi bylo deset,
nevěřil jsem, že se to
někdy stane.
Ale když jsem uviděl tebe,
myslel jsem,
že se mi to jen zdá –
dotkl jsem se hvězdy.

neděle 14. června 2015

Pravda je, že…
Schováváme se, protože chceme,
aby nás někdo našel.
Utíkáme pryč, protože chceme,
aby nás někdo vzal za ruku
a přivedl nás zpět.
Necháváme si lámat srdce,
abychom viděli, jestli se
najde někdo, kdo ty střepy
z našeho srdce vezme a
slepí je zpět dohromady…
Umírají lidé, mě to nevadí.
Padají města, každý křičí,
ale já se neohlížím.
Když ovšem odchází někdo,
koho mám hrozně rád,
tak pro mě umřeli všichni,
i já…

neděle 17. května 2015

V životě se dočkáme
odměny podle toho,
jak ohleduplní budeme
k ostatním lidem.
Když miluješ málo,
ublížíš tomu druhému,
Když miluješ moc,
ublížíš sobě,
Když milujete oba
stejně a upřímně,
je to moc krásné na to,
aby to byla pravda…